Tag Archives: Nguyên tắc bố trí và lắp đặt ổ cắm điện

Nguyên tắc bố trí và lắp đặt ổ cắm điện cao cấp an toàn trong nhà

Ổ cắm âm sàn Legrand

Trong thiết kế, bố trí và lắp đặt ổ điện trong nhà là một trong những yếu tố quan trọng. Bởi không phải chỉ bố trí làm sao cho thuận tiện với người sử dụng, đảm bảo thẩm mỹ mà còn phải đáp ứng cả yêu cầu an toàn và dễ dàng sửa chữa khi [Xem thêm.]