//new

Hộp âm sàn Legrand 2×4 modules 054023

  1. Mã sản phẩm: 054023
  2. Màu sắc: Stainless Steel
  3. Thương hiệu: Legrand
  4. Bảo hành: 12 tháng
  5. Thống số: 2×4 modules