Công tắc Bticino Living Now màu Space KA4803NG

  1. Mã hàng: KA4803NG
  2. Màu sắc: Space
  3. Dòng sản phẩm: Living Now
  4. Thương hiệu: BTICINO
  5. Thông số kỹ thuật: 3 modules